Önerilen
Anadolu'daki Batıl İnançlar ve gelenek görenekler, çoğunlukla eski türklerden gelir. Şaman kültüründen ve türklerin islamiyete…