İÇERİK: Cinler

Cinler Nedir? Sözlükte cin çoğul bir cins isimdir, tekili “cinnî” diye gelir. Bu
(gizlenmek) demek olan “el-ictinân” kökünden gelmektedir ki; bu da
örtü ile örtülmek, gizlenip saklanmak demektir. Onlara bu ismin veriliş
sebebi insanlara karşı örtülü olmaları ve görünmeyişleridir.

Çoğulu “cennân” diye geldiği gibi; çoğul olarak onlardan “el-cinne” diye de
sözedilir.

Terim olarak “cinn”e gelince: Onlar insanların mükellefiyetlerine
benzer şekilde mükellef kılınmış, irade ve akıl sahibi, maddeden
soyutlanmış, duyu organlarından saklanıp perdelenmiş, gerçek tabiat
ve suretlerinde görülmeyen yiyip içen, evlenen, zürriyetleri bulunan ve
âhirette amellerinden sorumlu tutulacak olan ruhlardan bir çeşittirler.Bu Kategoride daha fazla bilgi için aşağıda yer alan sayfalarımıza göz atınız.

Cin Nedir?
Cinler Alemi
Cin Çarpması Belirtileri
Farklı İnançlarda Cinler Hakkında
İfrit Musallat
Büyü ve Cinler
Cinlerle Nasıl İletişim Kurulur?
Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var mı?
Cinler Hadimler Gelecekten Haber Verirler mi?
Büyü Yapıldığı Zaman Cinler Musallat Olur mu?

Cin Nedir, cin insanoğlu ile aynı evrende ve ayrı boyutlarda yaşayan, gözle görülmeyen ancak akıl ile idrak edilebilen, ateşten yaratılmış…

Cinler Alemi denilen boyut insanlara çok yakın olmadığı kadar hiçte uzak bir kavram değildir. Cinler Alemi hakkında bilinen bir yanlışı düzeltmek…

İfrit Musallat denilen varlık, cin ismi verilen ve dumansız ateşten yaratılan doğaüstü varlıktır. İfrit Musallat cin kavminin en güçlü ve…