İÇERİK: Metafizik

Metafizik Konuları, doğaüstü bir çok açıklanamayan neredeyse tüm bilinmeyenler kendi bünyesinde toplar. Varlık Bilimi, Evren Bilimi ve Ruhçuluk en temel…

Metafizik Alem, kısaca doğaüstü alemdir ve Fizik Ötesi anlamına da gelmektedir. Gözün görmediği herşey bu alemde yaşar, varlığı kesindir ancak…

Metafiziğin Anlamı, Metafizik görünen ve görünmeyen her şeyin arkasında duran bir gerçeklik ve doğaüstü anlamına gelmektedir. Elle tutulmayan ve gözle…

Metafizik Hastalıklar ve bu hastalıkların çoğunluğu, doğaüstü olaylar ve doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirilir. doğaüstü olaylar; büyü, sihir, cin çarpması, uğrama…