Önerilen
Büyücü, doğaüstü güçlere ve enerjilere erişebildiğine inanılan, bu enerjileri manipüle ederek belirli sonuçlar elde etme…