Önerilen
Hoca kavramı, ülkemizde bir çok şekle bürünmüş olsa da, kısaca dini açıdan bilgili ve üst…