Önerilen
İnsanlara sihir ve çeşitli bilgiler öğrettiklerine inanılan iki melek olan Harut ve Marut, çok merak…