Önerilen
Fal Arapçada “uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge.” anlamını taşımaktadır. Batıdaki dillerde “gelecekten haber verme”…