İÇERİK: barışma duası

Astrolojide Minör Asaletler ; Klasik Astroloji, günümüzdede astrologlarının bir çoğunun bilmediği teknikleri ve yolları barındırırdı. Bunlardan birileri haritanın okunmasında (betimlenmesinde)…

Metafizik Akıl ve Medyum Size burada içgüdünün bazen akılla kıyaslanabileceğini hatta bazı pozisyonlarda akılı geçebileceğini örnek vererek açıklamak istiyorum. örneğin…