Önerilen
Bakımlar, kişilerin yaşadıkları sorunların, sıkıntıların belirlenmesinde kullanılan bir analizlerdir. Ritüel benzeri bir uygulama olmasının yanında…