Önerilen
Muskaların hazırlanış ve yazılışları yapılış amaçlarına göre şekillere ayrılır. Muskalar yazılırken arapça dilinden yararlanılır. Bunların…