İÇERİK: Yıldızname

Yıldızname, Astrolojinin islam inancında vücut bulmuş halidir.
Yıldızname, insanın doğumdan ölüme dek yaşantısı hakkında bilgiler verecektir.
Ancak Yıldızname’ye bakan kişinin hem Astroloji hemde islami bilgilere sahip olması gerekir.
Yıldızname bakım konusunda ekol olmuş bir kelimedir.
Günümüzde her bakım türü yıldızname şeklinde söylenir hale gelmiştir ve bu yanlıştır.
Yıldızname başlı başına ayrı bir bakım türüdür.
Özellikle manevianlamda bir işlem – ritüel yapılacaksa Yıldızname bakılması ve bilinmesi mecburidir.
Her Yıldızname bakıyorum diyenin yapacağı bir iş değildir.