Önerilen
Geri Getirme Vefki uygulaması genelde; ayrılan, kaçan, soğuyan, giden ya da gitmek üzere olan çiftler…