Önerilen
Farklı inanış ve medeniyetlerde, farklı ülke ve coğrafyalarda cin kavramı veya farklı inançlarda cinler; asırlardır…