Önerilen
Havas İlmi her ne kadar bazı kesimler kabul etmeseler de, tüm dinler ve tüm inançların…